Výchovný poradce a kariérní poradenství: Mgr. Jitka Bartošová (konzultační hodiny po domluvě, jitka.bartosova@pszs.cz, tel. 495 217 383)


Metodik prevence: Mgr. et Mgr. Lenka Fussová (konzultační hodiny po domluvě, lenka.fussova@pszs.cz, tel. 495 217 383)


Speciální pedagog: Mgr. et Mgr. Lenka Fussová, Mgr. Zdeňka Kosová, Mgr. Martina Penzešová


Školní psycholog: Mgr. Martina Jelínková (konzultační hodiny po domluvě, logope@seznam.cz, telefon 603 802 618)


Školní logoped: Barbora Králová (konzultační hodiny po domluvě, barbora.kralova@pszs.cz, telefon 495 217 383)