Informace k termínům jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

S velkou pravděpodobností dojte v letošním roce k několika zásadním změnám:

  • žák si může podat až 3 přihlášky na střední  školy
  • přihlášky mohou být podány v elektronické podobě (zůstává však i papírová verze)
  • žák bude školám přiřazovat prioritu (tzn. největší zájem o školu na prvním místě - nepůjde po podání změnit)
  • odpadá zápisový lístek

Přihlášky je možné podat od 1. do 20. února 2024

Změny jsou přehledně popsány zde:

https://www.to-das.cz/aktualne-prijimaci-zkousky-zmeny-2023-24/

Odkaz na plné znění sdělení MŠMT:

https://www.cermat.cz/files/files/2023_-_Sdeleni_o_terminech_2.pdf

 

Testová zadání k procvičení