Od 1. září 2016 funguje na škole žákovský parlament. Žáci V.-IX. ročníku si zvolili své zástupce, kteří budou zastupovat zájmy všech žáků třídy na pravidelných zasedáních parlamentu. Zástupci žáků se setkávají jednou týdně, aby prodiskutovali své návrhy a připomínky. Žákovský parlament také vytváří a zpracovává ankety týkající se chodu školy a pravidelně se setkává s vedením školy. Vedoucím žákovského parlamentu je Bc. Karolína Cvejnová.

Zvolení zástupci pro školní rok 2023/2024:

V. třídaViktorie Radoňová, Václav Vrzáň
VI. třídaEliška Blažková, Tobias Nikolaou
VII. třídaKarolína Kmošková, Tadeáš Matějka
VIII. třídaEma Justová, Petr Kříž
IX. třídaKarolína Vilímová, František Holler