Ke stravování využíváme jídelnu s možností výběru jídla při SOŠ a SOU  Vocelova 1338.

Telefon:

Libuše Marková, účetní: 495 212 861 klapka 19 (platby, informace k přihlášení)

Tomáš Rezek, vedoucí školní jídelny: 725 065 310  (přihlášení a odhlášení v den stravy)

Bankovní účet:

24030511/0100  Komerční banka v Hradci Králové

Variabilní symbol: přidělené vygenerované číslo strávníka

Konstantní symbol: 0308

Bankovní spojení a variabilní symbol lze také nalézt v systému www.strava.cz, v odkazu Jídelna, v záložce Informace.

Přihlášení strávníka do systému stravování a zakoupení čipu je možné u Libuše Markové, dveře číslo 120, vstup do budovy přes recepci. Při přihlášení strávník také získá uživatelské jméno a heslo do systému www.strava.cz. Zde si lze vybírat ze tří druhů oběda, přihlásit či zrušit oběd, kontrolovat stav konta a výdej stravy. Žáci (rodiče) si stravu sami přihlašují a odhlašují. Na kontě strávníka musí být dostatečný zůstatek, stravu nelze poskytovat „na dluh”. Rodiče zodpovídají za odhlášení stravy v případě nemoci, školních výletů nebo ředitelského volna.