Vítejte na stránkách naší školy

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. úspěšně působí již od května 1992. Sídlí v příjemně zrekonstruovaných prostorách ve Vocelově ulici na Pražském Předměstí.

Cílem školy je šťastné a spokojené dítě, klidní rodiče a kvalitní znalosti žáků. Snažíme se poskytovat výchovu, která zvyšuje všeobecnou kulturní úroveň žáků a umožňuje jim rozvíjet jejich schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost.

Učitelé používají netradiční poutavé formy a metody práce, zařazují interaktivní a projektové vyučování. Projekty se staly součástí výuky a žáci se na jejich realizaci aktivně podílejí. Od škol státních se liší individuálním přístupem a tvůrčí aktivitou, výukou angličtiny a informatiky od 1. ročníku. Důraz je kladen na pozitivní vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči, na kladnou motivaci dítěte. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a tvořivosti. Škola se přizpůsobuje vývoji a zvláštnostem dětí, snaží se je připravit a vybavit pro život.