Na naší škole využíváme metody projektového vyučování, které těsně souvisí s výukou. Jedná se o cílenou, promyšlenou a organizovanou činnost, která vyhovuje především žákům a jejich potřebám. Celý projekt ovlivňuje žákovu osobnost - přebírá odpovědnost za vlastní učení, nabízí celistvé poznání, má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě.

Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení, je založen na týmové spolupráci dětí a propojuje život školy se životem obce a širší společnosti. V loňském roce jsme uskutečnili projekty Dopravní výchova a Zdravé zuby pro 1. stupeň, na druhém stupni proběhly projekty Evropská unie, Dějiny umění, Školní zpravodaj a Drogová prevence.

Projektová metoda z výše uvedených důvodů posiluje motivaci žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd.

Žijme zdravě
Na osmém ročníku školního projektu o zdravém životním stylu jsme se opět zaměřili především na přípravu pokrmů. Záměrem bylo, aby žáci poznali pro ně nové zdravé potraviny, ochutnali je a zařadili je do svého jídelníčku.

Chodíme do knihovny
Dalším projektem naší školy jsou pravidelné návštěvy knihoven ve Wonkově ulici a v Kuklenách. Žáci se zúčastnili programů zaměřených na jednotlivé autory a jejich díla. Cílem je zvýšit zájem dětí o knihy a literaturu vůbec.

Dental prevention
Přednáška pro žáky základních škol, kterou prezentují studenti Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, kde se děti seznamují s prevencí zubního kazu a jak si správně čistit zuby.

Základy sebeobrany
Policie si pro nás připravila rozsáhlou prezentaci o sebeobraně. Děti se dozvěděly, že obrana nesouvisí pouze s fyzickým napadením, ale že začíná už naším přemýšlením o krocích, které běžně děláme, o situacích, kterými každodenně procházíme. Uvědomily si, čeho je třeba se vyvarovat, např. na cestě do školy.

Ochrana člověka za mimořádných situací – celoškolní projekt
Tradiční projekt zaměřený na ochranu člověka za mimořádných situací, který pořádá naše škole vždy v červnu na Novém Hradci na Biřičce.