Datum aktuality
5.9.2023
Logo EU, spolufinancováno Evropskou unií, logo MŠMT

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Název projektu: Šablony IV - První soukromá ZŠ v Hradci Králové
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_022/0007335

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.

Z finančních prostředků hradíme následující aktivity:

Za subjekt ZŠ

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Za subjekt ŠD

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
    Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání ŠD